Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965 (dále jen „NaturaMed“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). [Podrobnosti zpracování osobních údajů společností NaturaMed jsou upraveny v Kodexu chování NaturaMed dostupném na adrese: https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost NaturaMed jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti NaturaMed

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
E-mail: info@naturamed.cz
Telefon: +420 389 005 115 pro CZ nebo + 421 483 238 000 pro SK
www.naturamed.cz
Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@naturamed.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zákazník si od společnosti NaturaMed odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti NaturaMed objednává doplňky stravy (dále jen „Výrobky“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností NaturaMed (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti NaturaMed nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Výrobky dodány.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky Výrobků;
 • zajištění doručení zásilek obsahujících Výrobky zákazníkům;
 • administrativní podpora spojená s prodejem Výrobků;
 • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Výrobků.

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny NaturaMed:

 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČ: 03138488, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Aimé AS, IČ: 939257462, se sídlem Posboks 2068, 3216 Sandefjord;
 • Postavdelingen s.r.o., IČ: 26078236, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Unicall Communication Group s.r.o., IČ: 28091531, se sídlem České Budějovice, Pražská třída 1247/24, PSČ: 370 04;
 • UCommunications Group s.r.o., DIČ: SK212079984, se sídlem Banská Bystrica, Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01;

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje rovněž ve spolupráci společnostmi mimo skupinu podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává v rámci svých oprávněných zájmů popsaných v kodexu chování https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani

 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00.
 • Anycoders s.r.o., IČ: 03888461, se sídlem České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);
 • ATODA Telemarketing, spol. s r.o., IČ: 48115916, se sídlem České Budějovice 6, Čechova 164/1, PSČ: 370 01;
 • CityExpress v.o.s., IČ: 28137108, se sídlem České Budějovice, Strádova 1850/1, PSČ: 370 07;
 • Conectart s.r.o., IČ: 24728055, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851/4, PSČ: 190 00;
 • Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99;
 • Kancelář Cato, s.r.o., IČ: 25636103, se sídlem Praha 6, Milady Horákové 105/75, PSČ: 160 00;
 • Mailkit s.r.o., IČ: 26449901, se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ: 180 00;
 • Slovenská pošta, a.s., IČ: 36631124, se sídlem Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, PSČ: 975 99;
 • Sophia Solutions, s.r.o., IČ: 26736471, se sídlem Praha - Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ: 160 00 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy, a dále 2 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze Smlouvy.

Zároveň tímto společnost NaturaMed zákazníka výslovně žádá, aby při uskutečňování objednávky Výrobků nesděloval údaje o svém zdravotním stavu. Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu Nařízení a společnost NaturaMed tyto údaje pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při uskutečňování objednávky Výrobků přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že telefonické hovory jsou společností NaturaMed nahrávány a uchovávány z důvodu ověřování kvality služeb, prokázání uzavření Smlouvy se zákazníkem a/nebo plnění povinností společnosti NaturaMed vyplývajících ze Smlouvy.

Společnost NaturaMed nepředává osobní údaje za účelem přímého marketingu žádným dalším subjektům.

Zadané osobní údaje (jméno, adresa, email a telefon) zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Děláme to na základě našeho oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že by Vás další nabídka obdobných produktů a služeb mohla zajímat. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení. Zároveň uplatňujeme zákaznickou výjimku dle Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, § 7, šíření obchodních sdělení. Zadané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let. Ze zasílaní obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit v každé rozesílce kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí e-mailu.

Potvrzuji, že udělením tohoto souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že nejsem povinen poskytnout společnosti NaturaMed svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely mohu kdykoliv odvolat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů

Společnost NaturaMed tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má zákazník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má zákazník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. [Podrobnější informace o právech při zpracování osobních údajů a souvisejících postupech jsou k dispozici v Kodexu chování NaturaMed dostupném na adrese: https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani]

Dále tímto společnost NaturaMed výslovně informuje zákazníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed.

Potvrzuji, že mi byla předána tato informace o zpracování osobních údajů a že jsem jí porozuměl.

©2017 NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Odesílá se

Vyzkoušejte ZDARMA*

Získejte své měsíční balení ZDARMA, *platíte pouze 49 Kč za poštovné a balné. Vše zašleme přímo na Vaši adresu, platíte až poté! Po měsíci dostanete automaticky výhodné dvouměsíční balení a poté stejné balení každý druhý měsíc. Další zásilky můžete kdykoliv, s okamžitou platností a bezplatně ukončit. Cena dvouměsíčního balení je 599 Kč.

ProMan Plus

Načítám objednávkový formulář

Zkušenost s Promanem

“Největší radost jsem udělal manželce.”

Martin K.

Zkušenost s Proman Plus

“Chci si svoji kondici udržet i nadále, proto sázím na ProMan”

Petr S.

ProMan Plus zákazník

“ProMan užívám několik měsíců a mohu jedině doporučit!”

Petr N.